Meer plek voor messen

Meer plek voor messen

Afgelopen weekend plaatste ik een extra magneetstrip voor de messen en hing ik ook een tweetal beugels op (met bijbehorende haken) zodat we een aantal van de nieuwe pannen wat overzichtelijker kunnen ophangen.

Hierboven zoals het was, hieronder zoals het nu is:

Ook in de hoek rechtsachter hangen nu een aantal pannen: